Kristina Ponting ([personal profile] mammaangel) wrote2017-04-22 07:57 am

Reflektion över Mitt bardoms hem

New Post has been published on https://eatinglinks.tk/reflektion-over-mitt-bardoms-hem/

Reflektion över Mitt bardoms hem

I vårt hem fanns det inget som skrek eller var arg. Det fanns inte på kartan. Om man gjorde nått dumt fick man ett samtal med oftast med farfar, man talade om vad man gjort, han lyssnade och och sade sedan varför det var fel av mig att göra si eller så och förhoppningsvis fastnade det. 
Livet...</p